Tag: แต่งตัวไปวัด

  • แต่งตัวยังไงไปวัดดี

    แต่งตัวไปวัด   แต่งตัวไปวัด – ชาวพุทธ อย่างเรา ต้องรู้จักเข้าวัดทำบุญกัน บ้างนะคะ อย่างน้อยก็เพื่อ สร้างบารมี ให้ตัวเองไม่ว่าจะชาตินี้ หรือ ชาติหน้า เพราะการทำบุญนั้น มันไม่ต้องรอให้เห็นผล ในชาติหน้าเลยค่ะ บางทีชาตินี้ เราก็เห็นผล ของการทำบุญแล้ว จะอะไรนั้นเหรอคะ ! ผลของการทำบุญ ...